Porty w switchu

Protokół STP (ang. Spanning Tree Protocol) — protokół zatwierdzony w dokumencie IEEE 802.1d pozwalający na kontrolę połączeń pomiędzy przełącznikami — jeśli
między nimi występują zwielokrotnione połączenia, są one blokowane i uruchamiane jedynie w przypadku wystąpienia awarii połączenia podstawowego. W sieci wykorzystującej protokół STP istnieje główny przełącznik zarządzający, w którym są ustawiane łącza redundantne (zapasowe) w celu zachowania ciągłości pracy na wypadek awarii jednego z nich. Łącza zapasowe są blokowane przez protokół STP i uruchamiane jedynie w przypadku awarii. Istnieją modyfikacje protokołu: RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol) opisany w dokumencie IEEE 802.1w, pozwalający na szybsze wznowienie prawidłowej pracy sieci, oraz MSTP (ang. Multiple Spanning Tree Protocol) opisany w dokumencie IEEE 802.1s, który umożliwia równoważenie obciążenia pomiędzy przełącznikami i zapewnia równocześnie wiele ścieżek transmisji.

Protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol), opisany w dokumencie RFC 1157, to uniwersalny protokół służący do zarządzania urządzeniami sieciowymi i monitorowania ich. Działanie protokołu polega na rozsyłaniu zapytań przez oprogramowanie nadrzędne (ang. manager) do agentów SNMP pracujących na urządzeniach sieciowych w celu zdobycia informacji o ich aktualnym stanie. Dane te są gromadzone w bazie MIB (ang. Management Information Base). Przełączniki dodatkowo mogą zostać skonfigurowane tak, aby wysyłać informacje w przypadku określonych zdarzeń sieciowych, takich jak awaria łącza czy niewłaściwa próba połączenia.

Port Mirroring funkcja pozwalająca na przesyłanie danych z wybranego portu lub wybranej sieci VLAN równocześnie do innego portu — tworzy się kopia przechodzących przez urządzenie danych (ten jeden port działa tak, jak całe urządzenie „poprzedniej generacji”, czyli koncentrator, ruch jest powielany, a nie przekazywany pomiędzy wybranymi portami). Operacja taka daje możliwość monitorowania ruchu na wybranym segmencie sieci, na wybranym porcie lub na wybranej sieci VLAN. W przypadku urządzeń firmy Cisco funkcja ta nosi nazwę SPAN (ang. Switched Port Analyzer) lub RAP (ang. Roving Analysis Port) w przypadku urządzeń firmy 3Com.

QoS (ang. Quality of Service) — usługa pozwalająca na kształtowanie ruchu w celu poprawienia jakości usług transmisji danych. Usługa QoS umożliwia ustawienie priorytetów dla wybranego typu ruchu sieciowego w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dostarczanych usług (np. ruch VoIP powinien mieć wyższy priorytet przy transmisji niż inne przesyłane dane, przykładowo pliki pobierane protokołem FTP).

Opublikowano Porty w switchu | Skomentuj

Ćwiczenie z tworzeniem sieci lan

Konfiguracja switcha

.1

Konfiguracja IPv4


skrin3


 

Ustawienie adresu switcha


skrin2


Pingowanie kolegów


pingsskrin5


Podkradanie plików innych osób


skrin4 skrin6

Opublikowano Ćwiczenie-Lan | Skomentuj

Ćwiczenie

1 . Zbuduj sieć o topologii jak na rysunku. W konfiguracji przełączników wyłącz protokół STP. Sprawdź poprawność połączenia przy użyciu komendy ping. Czy pojawiają się problemy w transmisji

Zrzut ekranu 2018-10-01 o 10.22.05

Opublikowano Ćwiczenie | Skomentuj

Serwery komputerowe

Serwer to w informatyce program lub urządzenie (komputer), którego zasadniczym zadaniem jest współdzielenie zasobów i świadczenie usług, dostarczając określonych funkcjonalności, albo udostępniając żądane zasoby innym komputerom w sieci (klientom).

Do pojedynczego serwera może być jednocześnie podłączona większa liczba klientów, podobnie jak jeden klient może w danym momencie korzystać z wielu serwerów, przy czym procesy klienta mogą być uruchomione albo na komputerze wysyłającym żądanie, albo bezpośrednio na serwerze (po połączeniu się z nim w ramach sieci).

Rodzaje serwerów firmowych

 

Do najbardziej typowych ról serwerów w firmach należą:

serwer plików – (stworzony jako swego rodzaju magazyn danych i przestrzeń dyskowa dla wszystkich użytkowników danej sieci),

serwer druku- (stworzony jako swego rodzaju magazyn danych i przestrzeń dyskowa dla wszystkich użytkowników danej sieci),

serwer internetowy- (zadaniem takiego serwera jest realizowanie określonych usług sieciowych dla użytkowników danej sieci, jak np. dostęp online do stron www),

serwer FTP – (służy do przechowywania i przesyłania plików, szczególnie dużego rozmiaru – np. plików graficznych; z reguły korzystanie z serwera FTP wymaga posiadania odpowiednich danych dostępowych w postaci loginu i hasła),

serwer aplikacji biurowych – (zasadnicza rola tego typu serwera to udostępnianie innym komputerom w obrębie sieci oprogramowania, które zostało na nim zainstalowane – szczególnie aplikacji użytkowych),

serwer baz danych- (wydzielony serwer, którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie informacji oraz ich przetwarzanie, porządkowanie i udostępnianie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania),

serwer pocztowy- (serwer odpowiedzialny za pełną obsługę poczty wychodzącej i przychodzącej w danym przedsiębiorstwie).

 

 

 

Źródło: https://serweryfujitsu.pl/pl/content/11-co-to-jest-serwer-komputerowy

Opublikowano serwery | Skomentuj

Rola komputerów w sieci

– serwer baz danych – do udostępniania dowolnych danych;
– serwer poczty elektronicznej – do przechowywania i zarządzania pocztą elektroniczną przychodzącą i wychodzącą z serwera;
– serwer usług katalogowych – do optymalnego zarządzania zasobami firmy;
– serwer stron WWW – do obsługi zasobów „globalnej pajęczyny”, przeglądarek, wyszukiwarek;
– serwer plików i drukarek – do udostępniania dowolnych plików (na określonych zasadach) i drukarek;
– serwer faksów – do zarządzania i obsługi faksami;
– klient – użytkownik komputera w sieci

Opublikowano Rola komputerów w sieci | Skomentuj

Światłowody

Światłowód – zalety i wady szybkich łączy

Wśród wielu rodzajów stałych łącz, za pomocą których możemy mieć w swoim domu dostęp do internetu coraz częściej znajduje się światłowód. Zanim się na niego zdecydujemy warto poznać zalety i wady takiego rozwiązania.
Światłowód - zalety i wady szybkich łączy

Światłowód od dawna robi karierę na rynku telekomunikacyjnym. Od wielu, wielu lat stosowany jest np. do łączenia ze sobą centrali telefonicznych. Pierwsze takie rozwiązanie zostało oddane do użytku we Włoszech, w 1977 roku. W Polsce, zaledwie rok później, na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie zaprojektowano i stworzono pierwszy, polski kabel światłowodowy. Od tego czasu technologia ta święci triumfy. Światłowodowe sieci przesyłowe nieustannie się rozrastają, przyczyniając się nie tylko do coraz szybszego przesyłania danych, lecz także do coraz powszechniejszego dostępu do szybkich łączy internetowych, powoli wypierając tradycyjne okablowanie także w przypadku dostępów dla prywatnych konsumentów. Coraz częściej nie są one już tylko doprowadzane do budynku, a bezpośrednio do mieszkań, (w styczniu 2017 największa polska sieć światłowodowa należała do Orange Polska,) zastępując stosowane tradycyjnie kable koncentryczne czy miedziane. Taka zmiana infrastruktury sieci telekomunikacyjnych to świetna wiadomość dla klientów.

Światłowód – jak to działa?

Światłowody, pomimo tego, że nie są tak nowym wynalazkiem, jak mogłoby się nam wydawać (idea stojąca za przesyłaniem światła za pomocą przezroczystych przewodów została zaprezentowana w latach 40-ych XIX w., znacznie rozwinięta w latach 20-ych i 30-ych XX w, a po raz pierwszy zastosowana praktycznie w 1956 r., w gastroskopie skonstruowanym na Uniwersytecie Michigan) są obecnie najlepszym i najnowocześniejszym sposobem na przesyłanie informacji. Transimsja odbywa się tutaj za pomocą światła – światłowód wykorzystywany jest do jego propagacji. Medium, czyli właściwy światłowód jest nieco grubszy od ludzkiego włosa.

Światłowód – zalety

Bezsprzecznie największymi zaletami światłowodu są największy wśród znanych nam mediów, zasięg, ogromna pojemność informacyjna oraz duża przepływność. Teoretycznie transmisja danych za pomocą światłowodu może osiągać szybkość nawet 25 Tbit/s. Oczywiście w praktyce jest to nieosiągalne – rzeczywista szybkość silnie uzależniona jest od odległości nadajnikiem, a odbiornikiem sygnału oraz wielu innych czynników. Rekordowa prędkość, jaką udało się uzyskać w praktyce to 1 Pbit/s na odległość 50 km. To 25 razy mniej niż teoretyczna prędkość, ale i tak znacznie, znacznie szybciej niż w przypadku innych mediów.

Zaletami światłowodów są także małe straty, co przekłada się na zdolnośc przesyłania sygnałów na znaczne odległości całkowota niewrażliwość (z powodu wykorzystywanego medium) na zakłócenia elektromagnetyczne, a co za tym idzie także odporność na tradycyjne metody przechwytywania informacji. Łącza takie są także bardzo niezawodne oraz proste w obsludze.

Światłowód – wady

Jedynymi wadami łączy światłowodowych są dyspersja, czyli „rozmywanie się” sygnału w czasie i w przestrzeni oraz duże koszty elementów pośredniczących w transmisji, np. switchów, nadajników czy konwerterów.

Źródło:https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/swiatlowod-zalety-i-wady-szybkich-laczy/871b0lm

Jest dużo rodzai światłowodów więcej o nich można znaleźć tutaj

—> https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82ow%C3%B3d 

Opublikowano Światłotody | Skomentuj

Programy do nadzorowania sieci

netTools– Bezpłatne i funkcjonalne narzędzie do diagnostyki sieci
Axence netTools to popularny na całym świecie zestaw 10 podręcznych narzędzi do skanowania i monitorowania sieci. Program przeznaczony jest zarówno do domowego, jak i komercyjnego użytku. Wszystkie funkcjonalności netTools zawarte są w module Network oprogramowania Axence nVision®.

Axence netTools NetWatch

https://axence.net/pl/axence-nettools

Wireshark to najpopularniejszy na świecie i szeroko stosowany analizator protokołów sieciowych. Pozwala zobaczyć, co dzieje się w Twojej sieci na poziomie mikroskopowym i jest standardem de facto (i często de iure) w wielu komercyjnych i non-profit przedsiębiorstwach, agencjach rządowych i instytucjach edukacyjnych. Rozwój sieci Wireshark rozwija się dzięki udziałowi wolontariuszy w tworzeniu sieci ekspertów z całego świata i jest kontynuacją projektu rozpoczętego przez Geralda Combsa w 1998 roku.

https://www.wireshark.org/

Opublikowano Programy do nadzorowania sieci | Skomentuj

Podział sieci

Ze względu na wielkość

Czytaj dalej

Opublikowano Podział sieci | Skomentuj

Podział na klasy adresów IP

Każdy adres IP jest 32-bitową liczbą, składającą się z czterech oktetów (liczb ośmiobitowych). Adresowanie TCP/IP jest łatwiej zrozumieć przyjmując koncepcję, że każdy sposób adresowania jest ściśle związany z funkcją i zadaniami danego komputera. Każdy komputer (a dokładniej węzeł) w sieci TCP/IP ma niepowtarzalny, 32-bitowy adres IP identyfikujący nie tylko komputer, lecz również sieć do której należy. Na adres IP składają się trzy podstawowe elementy:

  • bity określające klasę adresu,
  • część identyfikująca sieć lokalną (LAN),
  • część identyfikującą konkretny komputer w sieci.


W istniejącej klasyfikacji wyróżnia się pięć klas adresów:

  • Klasa A,
  • Klasa B,
  • Klasa C,
  • Klasa D,
  • Klasa E.

pobrane

Źródła;http://www.kieliszczyksebastian.cba.pl/adresowanie_ip.htm,http://jchr.czar.pl/student/Klasy_adresowania.htm

Opublikowano Podział na klasy adresów | Skomentuj

Okablowanie sieciowe

Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje mediów:

Kabel koncentryczny, używany jest np. w topologii magistrali. Składa się z pojedynczego przewodu i osłony przewodzącej (oddzielone od siebie izolatorami).Istnieją dwa rodzaje tego kabla: gruby i cienki ethernet. Gruby pozwala na transmisję bez wzmacniania na odległości do 500 metrów, a cienki- na 185 metrów. Niewłaściwe połączenie jest najczęstszym problemem związanym z kablem koncentrycznym.

Skrętka ekranowana.

Istnieją dwa rodzaje:
– STP – 150-omowy kabel składający się z 4 par skręconych przewodów. STP lepiej chroni przed zakłóceniami, ale jest droższa i trudniejsza w instalacji niż skrętka UTP.
– ScTP – odmiana kabla, który jest skrzyżowaniem UTP z STP. Jest to po prostu ekranowany UTP (otoczony metalową folią ekranującą). Zazwyczaj jest to kabel 100 lub 120-omowy.

Skrętka nieekranowana

(UTP) – 100-omowy kabel składający się z 4 par skręconych przewodów. Kabel UTP jest bardziej podatny na szum i zakłócenia niż inne rodzaje kabli, a odległość między urządzeniami jest mniejsza niż w przypadku kabla koncentrycznego. UTP jest uważane za najszybsze medium miedziane, jest łatwa w instalacji, a także tańsza niż inne rodzaje okablowania oraz (co, jest jego główną zaletą) posiada niewielkie rozmiary.

Światłowód.

Istnieją dwa rodzaje:
– Jednomodowy – światło wędruje po osi kabla.
– Wielomodowy – światło wchodzi do kanału pod różnymi kątami (odbija się podczas wędrówki).
Kabel światłowodowy przenosi transmisje świetlne. Jest droższy od innych okablowań sieciowych, ale jest pozbawiony wrażliwości na zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia powstałe od fal radiowych i posiada lepsze współczynniki przekazu danych.

Łączność bezprzewodowa – łączność w tym systemie to fale elektromagnetyczne, które mogą wędrować powietrzem, w próżni (powietrze czy też próżnia to medium dla łączności bezprzewodowej).

Źródło:https://sites.google.com/site/siecikomputerowemadebyjoanna/topologia-hierarchiczna

Opublikowano Okablowanie sieciowe | Skomentuj